Category: Media

ZAPROSZENIE NA KONFERECJĘ PRASOWĄ

Spółka Cywilna XYZ zaprasza wszystkie zainteresowane media na konferencję prasową poświęconą znalezisku. We wspólnej konferencji udział wezmą znalazcy: Piotr Koper i Andreas Richter  oraz Pan Tadeusz Słowikowski – poszukiwacz, eksplorator.

Konferencja odbędzie w dniu 18 września br. (piątek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej hotelu „Pałac Struga” 

ul. Wiejska 2, 58-311 Struga, gm. Stare Bogaczowice, woj. Dolnośląskie

Mapka dojazdu


Sprostowanie

Dziękujemy za współpracę stowarzyszeniu SDGB, dzięki Wam poznaliśmy wielu mądrych i wartościowych ludzi, dzięki którym mogliśmy zgłębiać historie Dolnego Śląska i okolic.

Jako wiceprezes SDGB Piotr Koper, wyrażam jednak ubolewanie że zebranie w naszej sprawie odbyło się poza siedzibą stowarzyszenia i bez poinformowania nas o jego terminie. Szkoda, że osobiste interesy trzech członków zarządu ,którzy na przestrzeni dwóch lat nigdy nie uczestniczyli w pracach i nie wnieśli nic w jego rozwój ( oprócz składek członkowskich ) wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem i wspólną przyszłością.

Przypominam jednak, że obowiązuje nas statut Stowarzyszenia i niezwłocznie zgłoszę wniosek o wotum nieufności wobec zarządu SDGB za działanie na szkodę naszej organizacji, którego mam zaszczyt być wiceprezesem wybranym jednogłośnie przez pozostałych członków.

W razie wątpliwości co do zachodzących z prawem uchwał, podejmowanych przez zarząd SDGB, zwrócimy się o ich weryfikacje na drogę sądową.

Z dniem dzisiejszym ze stowarzyszenia rezygnują także nasi synowie Paweł Koper i Christian Richter.

Dziękujemy za Współpracę.

Andreas Richter                                                                                       Piotr Koper