Badanie tunelu

Badanie GPR wykonane za pomocą georadaru firmy KS-Analysis model KS-700.  Badanie przedstawia przekrój geologiczny z widocznym tunelem.