Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym które wspierały nas w tym ogromnym przedsięwzięciu.
Wasza pomoc i wsparcie były bezcenne na każdym etapie naszych prac.
Uczestniczyliśmy w czymś wielkim i doprowadźmy to do końca
– wspólnie.