Witamy Państwa bardzo serdecznie!

Długo nie komentowaliśmy naszego przedsięwzięcia. Po konsultacjach i po obejrzeniu wszelkich informacji prasowych na ten temat, postanowiliśmy wyjaśnić i jednoznacznie przekazać Państwu stan prac na dzień dzisiejszy.

20160816-CU8B1384

Podczas naszych prac skupiliśmy się na trzech obszarach badawczych tzw.  nr 1, 2, 3 oraz zatoce (zamieszczone zdjęcia).

Obszar nr 3 ze względu na swoją strukturę geologiczną, czyli litą skałę na głębokości 4 m uniemożliwił nam dalsze badanie tego terenu. Chcemy nadmienić, że obszar nr 1 jest miejscem, gdzie otrzymaliśmy obraz z badania georadarowego, który obiegł cały świat . Ze względów technicznych nie mieliśmy żadnej możliwości zbadania tego terenu metodą inwazyjną, ponieważ:

– otrzymaliśmy zgodę na wykopy do 6m głębokości, biorąc pod uwagę, że pociąg wjeżdżał jak zeznają świadkowie z poziomu obecnego torowiska to powinniśmy go odszukać na głębokości ok. 5 do 6m od wysokości główki szyny mierzonej na dzień dzisiejszy.

– struktura gruntu, którą odkryliśmy w tym miejscu potwierdza nasze przypuszczenia, że tunel musiał być drążony niżej w strukturze litej skały co diametralnie zmienia nasze założenia jakoby z poziomu istniejących torów biegło rozgałęzienie w miejscu zatoki.

planowany obszar badań

 

Po naszych działaniach mamy całkiem inny obraz struktury geologicznej tego terenu (nikt nigdy nie przeprowadził badań geologicznych tego terenu. Dlaczego???). Na podstawie naszych doświadczeń potrafimy w tej chwili precyzyjnie określić miejsca odwiertów.

 

Nie składamy broni, bo nie widzimy do tego podstaw, przebadaliśmy 50% tego co zamierzaliśmy i potrzebna jest dogrywka innym sprzętem, na inną głębokość, i inną metodą.

 

Wszystkim nam kibicującym dziękujemy za wsparcie i cierpliwość. Potrzebujemy obecnie dokładnego planu odwiertów oraz bilansu kosztów z tym związanych. Po otrzymaniu jednego i drugiego wyznaczymy termin dalszych działań.

 

Pozdrawiamy XYZ